Актуализиран е програмният продукт
„Трудови договори” » прочети

Наръчник по приложимото
законодателство за 2014 г. » прочети

Актуализиран е Наръчникът
по ДОПК за 2014 г. » прочети

България се споразумя със САЩ
за прилагане на FATCA » прочети

Отговори и указания на министъра на финансите
за приложението на чл. 36а от ЗДДС » прочети

Указание на министъра на финансите за третиране
на ДДС приизпълнение на проекти по ОП » прочети

Наръчник по задължително социално и здравно
осигуряване и ГВРС за 2014 г. » прочети

От 2014 г. декларации 1 и 6 се подават едновременно
и само, ако задълженията в тях са равни » прочети

Становище относно размера на
осигурителния доход и промени в КСО » прочети

Становище относно изменения и допълнения
в Наредба № Н-8 от 2005 г. » прочети

Счетоводна кантора „НАВА”

Ние предлагаме професионални услуги в областта на:
финансово-счетоводните услуги, консултантски дейности в областта на данъчното, счетоводното, търговското и трудовото законодателство, регистрация и пререгистрация на фирми, административни услуги, публикация на годишни финансови отчети (ГФО) и др.

Нашите цели:

- да предлагаме висококачествени, ценово обосновани счетоводни услуги;
- да бъдем гъвкави в съвременните условия на динамични промени на действащото законодателство;
- да работим с индивидуален подход към всеки клиент;
- да бъдем прецизни и коректни;
- да осигуряваме сигурност и спокойствие на нашите клиенти;
- да осигуряваме своевременна информация, която да улеснява управлението на бизнеса;
- да защитаваме интересите на клиента;
- да пестим и ценим времето на клиента;

През годините сме доказали своята коректност и професионализъм!
Най-важното за нас са клиентите ни и техните интереси!

Доверете ни се и Вие!
Кои сме ние Счетоводна кантора "НАВА" започва развитието си през 1997 година, като първо съществува като едноличен търговец, а от 2005 – като дружество с ограничена отговорност. » още за нас