Становище на НАП по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони » прочети

До 30 юни се удължава срокът за внасяне на окончателните осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване на самоосигуряващите се лица » прочети

Използвайте е-услугите на НАП и Системата за сигурно електронно връчване » прочети

Публикуван е наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 2020 г. » прочети

Срокът за деклариране и плащане на корпоративен данък е удължен до 30 юни » прочети

Над 100 000 души подадоха онлайн годишните си данъчни декларации » прочети

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение » прочети

Разяснения относно последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС » прочети

Нови електронни услуги, свързани с упълномощаването » прочети

Пояснения за упълномощаване пред НАП » прочети

Кои сме ние ?

Счетоводна кантора "НАВА" започва своето развитие през 1997 година, като първо съществува като едноличен търговец, а от 2005 г. – като дружество с ограничена отговорност. С дългогодишния си професионален опит,
вече 25 години обслужваме предприятия с разнороден предмет на дейност и търговска форма.

Имаме опит в много сфери на бизнеса – производство, външна и вътрешна търговия, ресторантьорство, хотелиерство, туризъм, транспорт, строителство, реклама, информационни, проектанстски и консултантски услуги, недвижими имоти, видео и фото услуги, и други.

Дейността ни е съобразена с най–новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводство, данъци и осигуряване.

Основни принципи в "НАВА" са максимална неангажираност на клиентите, отговорност към поетите ангажименти, гарантиране на сигурност и конфиденциалност, професионализъм, базиран на ежедневна практика в разрешаването на разнообразни казуси.

Фирмата има за свое задължение да защитава, съветва и предпазва клиентите си в условията на приобщаващото се към европейските стандарти законодателство.

През годините сме доказали своята коректност и професионализъм!

Нашите услуги Счетоводна кантора "НАВА" предлага пълно абонаментно и еднократно счетоводно обслужване на физически и юридически лица; изготвяне на междинни финанс... » нашите услуги