Становище на НАП по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони » прочети

До 30 юни се удължава срокът за внасяне на окончателните осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване на самоосигуряващите се лица » прочети

Използвайте е-услугите на НАП и Системата за сигурно електронно връчване » прочети

Публикуван е наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 2020 г. » прочети

Срокът за деклариране и плащане на корпоративен данък е удължен до 30 юни » прочети

Над 100 000 души подадоха онлайн годишните си данъчни декларации » прочети

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение » прочети

Разяснения относно последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС » прочети

Нови електронни услуги, свързани с упълномощаването » прочети

Пояснения за упълномощаване пред НАП » прочети

Нашите услуги

Счетоводна кантора "НАВА" предлага пълно абонаментно и еднократно
счетоводно обслужване на физически и юридически лица;

- изготвяне на междинни финансови отчети – месечни, тримесечни и други;
- водене на складови наличности, обработка на първични счетоводни документи;
- изготвяне на оборотни ведомости;
- изготвяне на баланс; Отчет за приходи и разходи; Отчет за паричните потоци;
- отчет за собствения капитал и всички приложение към годишния финансов отчет;
- изчисляване на себестойности;
- годишно счетоводно приключване;
- изготвяне на данъчни декларации;
- изготвяне и подаване на справка декларация, дневници по ЗДДС;
- данъчна защита;
- изготвяне на документи и уведомяване институциите за сключване и прекратяване на договори;
- изготвяне на ведомости за работна заплата и начисляване на социални и здравни осигуровки;
- изготвяне на платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ и НАП;
- изготвяне на кредитни обосновки и бизнес планове;
- авансови, еднократни и окончателни данъци;
- счетоводно-данъчни консултации и съвети за правилни решения.

Годишни отчети "НАВА ООД" предлага възможност да публикувате годишния финансов отчет на фирмата ви онлайн, бързо и лесно. Спазете изискването на закона и си спестете глобите... » годишни отчети