Становище на НАП по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони » прочети

До 30 юни се удължава срокът за внасяне на окончателните осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване на самоосигуряващите се лица » прочети

Използвайте е-услугите на НАП и Системата за сигурно електронно връчване » прочети

Публикуван е наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 2020 г. » прочети

Срокът за деклариране и плащане на корпоративен данък е удължен до 30 юни » прочети

Над 100 000 души подадоха онлайн годишните си данъчни декларации » прочети

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение » прочети

Разяснения относно последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС » прочети

Нови електронни услуги, свързани с упълномощаването » прочети

Пояснения за упълномощаване пред НАП » прочети

Счетоводна кантора „НАВА”

Ние предлагаме професионални услуги в областта на:
финансово-счетоводните услуги, консултантски дейности в областта на данъчното, счетоводното, търговското и трудовото законодателство, регистрация и пререгистрация на фирми, административни услуги, публикация на годишни финансови отчети (ГФО) и др.

Нашите цели:

- да предлагаме висококачествени, ценово обосновани счетоводни услуги;
- да бъдем гъвкави в съвременните условия на динамични промени на действащото законодателство;
- да работим с индивидуален подход към всеки клиент;
- да бъдем прецизни и коректни;
- да осигуряваме сигурност и спокойствие на нашите клиенти;
- да осигуряваме своевременна информация, която да улеснява управлението на бизнеса;
- да защитаваме интересите на клиента;
- да пестим и ценим времето на клиента;

През годините сме доказали своята коректност и професионализъм!
Най-важното за нас са клиентите ни и техните интереси!

Доверете ни се и Вие!
Кои сме ние Счетоводна кантора "НАВА" започва развитието си през 1997 година, като първо съществува като едноличен търговец, а от 2005 – като дружество с ограничена отговорност. » още за нас